METHODE
 

Voornemen

Doelstelling en waarden

Methode

Netwerk

Programma's

Contact

Het basisprincipe van onze samenwerking berust op drie aan elkaar aansluitende fazes :

  • faze 1: "kennismakingsfaze", onze drijfveren beter leren kennen
  • faze 2: "bewustwordingsfaze", bewuster worden van onze voorkeuren in het werk
  • faze 3: "uitdrukkingsfaze", persoonlijke missie bepalen en leiderschap opnemen

Beschouwing, theorie, praktische oefeningen, rollenspel, feedback, uitwisseling en persoonlijke actieplannen volgen elkaar doorheen dit proces afwisselend op.