VOORNEMEN
 

Voornemen

Doelstelling en waarden

Methode

Netwerk

Programma's

Contact

HR-ID wil mensen en bedrijven aansporen tot meer synergie, individueel en collectief leiderschap versterken, en bewuster omgaan met culterele verscheidenheid. De middelen die aangeboden worden laten toe:

  • medewerkers beter in te schatten naar waarden en voorkeurstijlen
  • mens en missie beter op elkaar af te stemmen
  • samenwerking en verantwoordelijkheid te bevorderen
  • samenhang en doeltreffendheid van bedrijven te verhogen
  • ontwikkeling en groei te anticiperen en te leiden

Wil een bedrijf zich handhaven in de huidige economische competitieve en globale markttoestand dan moet het blijk geven van :

  • mensekennis (inschatten, aanwerven, begeleiden, ontplooien)
  • organisatorische aanpassingsvermogen en flexibiliteit in het toedienen van middelen
  • culturele ontvankelijkheid, zowel lokaal, nationaal als internationaal.

Elkaar begrijpen, respect tonen, aanvullend en met visie/inzicht samenwerken en verantwoordelijkheid durven nemen maakt het mogelijk aan ieders verwachtingen antwoord te geven en samen een sterk leiderschap uit te stralen. De uitdaging voor bedrijven die hiervan overtuigd zijn is het bedenken en uitvoeren van doelgerichte HR richtlijnen met een waakzaam oog op de permanente ontwikkeling van hun competitief voordeel: de mens.