WAARDEN
 

Voornemen

Doelstelling

Waarden

Methode

Netwerk

Programma's

Contact

Open geest

Respect

Vertrouwen

 

Begrip tonen voor andere waarde systemen en er inspiratie uit durven putten.

Onze verschillen aanvaarden, complementair samenwerken en respect tonen voor ieders eigenheid..

In zichzelf en anderen geloven, durven ondernemen en instaan voor zijn keuzes.